Tag Archives: CED-groep

Nieuw online rekenmateriaal

Tijdens de NOT 2011 zijn veel nieuwe ontwikkelingen te zien geweest. Ons oog viel op het materiaal van de Rekentuin.

De Rekentuin is een online oefenprogramma voor het vakgebied rekenen waarin leerlingen spelenderwijs kunnen oefenen en automatiseren op eigen niveau. De resultaten worden automatisch geanalyseerd en teruggekoppeld naar de leerkracht. Omdat het programma het niveau automatisch aanpast is het een uitdagende leeromgeving voor zowel de zwakke als de sterke rekenaar. Het programma is volledig web-based. Er zijn dus geen lastige installaties nodig. Lees verder

Advertenties

CED-Groep op de NOT 2011

Van 25 januari t/m 29 januari wordt in Utrecht de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) gehouden. De NOT is de grootste vakbeurs voor professionals in het PO, VO en MBO. Ook de CED-Groep is dit jaar prominent aanwezig met haar belangrijkste producten en diensten.

M.b.t. basisvaardigheden staan we met Nieuwsbegrip, een interactieve methode begrijpend lezen gekoppeld aan het nieuws van de dag. Een voorlichting m.b.t. dit product is zeker de moeite waard. Maar ook op het gebied van technisch lezen en rekenen heeft de CED-Groep u veel te melden. Vraag bijvoorbeeld eens naar het het online platform m.b.t. dyslexie Robuustlezen. Deze dienst stelt u in staat om online een analyse te maken van de dyslexieproblemen van uw leerlingen en daarbij ontvang u zelf ook nog eens handelingsadviezen.

Wij hopen u te mogen ontvangen in hal 7, stand C026

Over de CED-Groep:

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. De CED-groep heeft een eigen onderzoeks- en ontwikkelafdeling.

Steunpunt doorlopende leerlijnen taal en rekenen

Met het invoeren van de referentieniveaus en het thema opbrengstgericht werken, neemt ook aandacht voor doorgaande leerlijnen toe.  Het steunpunt doorlopende leerlijnen taal en rekenen is in het leven geroepen om scholen hierbij te ondersteunen. Zelf verwoorden ze hun opdracht als volgt:

‘ In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan.’

Het steunpunt organiseert met enige regelmaat landelijke bijeenkomsten om scholen te informeren over de referentieniveaus en de leerlijnen. De gehele maand worden bijeenkomsten georganiseerd. Ook houdt de website u op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen.

Over de CED-Groep:

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. De CED-groep heeft een eigen onderzoeks- en ontwikkelafdeling.

Alle scholen in beweging

Verbeteren van het onderwijs

Veel scholen zijn bezig met het verbeteren van hun taal- of rekenonderwijs. Scholen doen bijvoorbeeld mee aan verbetertrajecten of participeren in projecten. De PO-Raad wil de opgedane kennis en de do’s en dont’s verspreiden, zodat andere scholen hiervan kunnen leren en ook in beweging komen. Namens de PO-Raad wordt daarom door Kennisnet, de landelijke pedagogische centra en EDventure het project Alle Scholen in Beweging uitgevoerd. Dit project heeft als doel de opbrengsten van de pilots en verbetertrajecten over de basisscholen te verspreiden.

Lees verder

Keurt de inspectie de oude AVI af?

Deze bijdrage is geschreven door Cees Hereijgens. Cees is onderwijsadviseur bij de CED-Groep en specialist op het gebied van taal- en leesontwikkeling.

In Nederland gaat het gerucht dat de inspectie het gebruik van de oude AVI-kaarten afkeurt. Is dat zo?

Opbrengsten

De inspectie wil graag de opbrengsten van uw onderwijs beoordelen. Ze kijken dan met name naar de gemiddelde vaardigheidsscore. Met de oude AVI-kaarten is dit niet mogelijk. Mocht uw school dus alleen de oude AVI-toets gebruiken, dan zal de inspectie in haar rapport schrijven dat zij de opbrengst van uw leesonderwijs niet kan bepalen. Maar gebruikt u de DMT, dan berekent de inspectie met deze gegevens de gemiddelde vaardigheidsscore. U kunt daarnaast de oude AVI blijven gebruiken om bijvoorbeeld uw leerlingen op het juiste niveau van Leesweg of (de oude versie van) Estafette in te delen.

In 2011?

De inspectie heeft al wel aangegeven dat zij met ingang van het schooljaar 2011-2012 de gegevens van oude CITO-LOVS-toetsen van 2002 en eerder niet meer zal gebruiken. Dit betekent dus dat u vanaf dat moment de oude DMT(normen) niet meer mag gebruiken. U kunt dan natuurlijk wel gebruik maken van:

  • de nieuwe DMT-afnamemomenten (januari en juni) met de bijpassende normen;
  • de toets ‘Leestempo’;
  • de nieuwe AVI-toetsen.

U mag natuurlijk ook een combinatie van bovenstaande toetsen gebruiken. En u kunt natuurlijk de oude AVI blijven afnemen als u met Leesweg of met de oude Estafette werkt.

Meer lezen?

Op de website van de onderwijsinspectie staat de volledige uitleg. Het document heet: ‘Analyse en waarderingen van opbrengsten-primair onderwijs’.

Vragen?

Mail met c.hereijgens@cedgroep.nl

Over de CED-Groep:

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. De CED-groep heeft een eigen onderzoeks- en ontwikkelafdeling.

Is goed zo wel goed genoeg?

Deze bijdrage is geschreven door Cees Hereijgens. Cees is onderwijsadviseur bij de CED-Groep en specialist op het gebied van taal- en leesontwikkeling

Leerkrachten willen hun leerlingen graag positief bevestigen. Ze weten dat hun kinderen hun best doen, dat ze een goede prestatie leveren en dat bevestigen van dit gedrag er voor zorgt dat de leerlingen dit gedrag weer zullen laten zien. Je hoort in een klas dan ook vaak: ‘Goed zo’. Maar is dit wel zo goed?

Wat vindt de leerkracht goed? Welk gedrag wordt er bedoeld? Dat het kind op school is gekomen? Dat het goed op zijn stoel zit? Dat het boek op de juiste pagina opengeslagen is? Dat het haar goed zit? Nee, natuurlijk niet; de leerkracht bedoelt andere dingen. Maar snapt de leerling altijd wat de leerkracht bedoelt?

Bij technisch lezen is het de bedoeling dat kinderen vlot en goed lezen. Geef dus feedback op deze aspecten: benoem dat het goed én vlot was. Of één van deze twee.
En ga een stapje verder: geef het kind af en toe ook feedback over de vorderingen. Een kind dat eerst nog veel woorden moest spellen maar nu woorden in één keer kan lezen verdient natuurlijk een pluim en moet ook horen dat hij enorm vooruitgegaan is.

En wie heeft deze prestatie geleverd: vooral het kind natuurlijk. De prestatie moet dus vooral toegeschreven worden aan de inzet van de leerling: ‘jij kan al zo goed én vlot, omdat je zo hard geoefend hebt. Je gaat flink vooruit’.

Over de CED-Groep:

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. De CED-groep heeft een eigen onderzoeks- en ontwikkelafdeling.