Tag Archives: CITO

Keurt de inspectie de oude AVI af?

Deze bijdrage is geschreven door Cees Hereijgens. Cees is onderwijsadviseur bij de CED-Groep en specialist op het gebied van taal- en leesontwikkeling.

In Nederland gaat het gerucht dat de inspectie het gebruik van de oude AVI-kaarten afkeurt. Is dat zo?

Opbrengsten

De inspectie wil graag de opbrengsten van uw onderwijs beoordelen. Ze kijken dan met name naar de gemiddelde vaardigheidsscore. Met de oude AVI-kaarten is dit niet mogelijk. Mocht uw school dus alleen de oude AVI-toets gebruiken, dan zal de inspectie in haar rapport schrijven dat zij de opbrengst van uw leesonderwijs niet kan bepalen. Maar gebruikt u de DMT, dan berekent de inspectie met deze gegevens de gemiddelde vaardigheidsscore. U kunt daarnaast de oude AVI blijven gebruiken om bijvoorbeeld uw leerlingen op het juiste niveau van Leesweg of (de oude versie van) Estafette in te delen.

In 2011?

De inspectie heeft al wel aangegeven dat zij met ingang van het schooljaar 2011-2012 de gegevens van oude CITO-LOVS-toetsen van 2002 en eerder niet meer zal gebruiken. Dit betekent dus dat u vanaf dat moment de oude DMT(normen) niet meer mag gebruiken. U kunt dan natuurlijk wel gebruik maken van:

  • de nieuwe DMT-afnamemomenten (januari en juni) met de bijpassende normen;
  • de toets ‘Leestempo’;
  • de nieuwe AVI-toetsen.

U mag natuurlijk ook een combinatie van bovenstaande toetsen gebruiken. En u kunt natuurlijk de oude AVI blijven afnemen als u met Leesweg of met de oude Estafette werkt.

Meer lezen?

Op de website van de onderwijsinspectie staat de volledige uitleg. Het document heet: ‘Analyse en waarderingen van opbrengsten-primair onderwijs’.

Vragen?

Mail met c.hereijgens@cedgroep.nl

Over de CED-Groep:

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. De CED-groep heeft een eigen onderzoeks- en ontwikkelafdeling.

Advertenties