Tag Archives: spelling

Veel lezen, veel woorden

Deze bijdrage is geschreven door Cees Hereijgens. Cees is onderwijsadviseur bij de CED-Groep en specialist op het gebied van taal- en leesontwikkeling.

Meer lezen, beter in taal, effecten van lezen op taalontwikkeling’ is een publicatie die kortgeleden is uitgegeven door Kunst van Lezen. Het interessantste deel gaat over de invloed van lezen op de woordenschat. Onderzoeken door de Amerikaan Krashen laten zien dat veel lezen een positieve invloed heeft op begrijpend lezen, spelling, stellen, grammatica en woordenschat.

In het artikel staat dan ook dat ‘een redelijke schatting is dat kinderen die behoorlijk lezen 1000 nieuwe woorden kunnen leren als zij 1 miljoen woorden per jaar lezen’. En die 1 miljoen woorden haal je al als je maar een kwartier per dag leest.

Elke dag zo’n korte tijd lezen zorgt dus al voor zo’n geweldige groei in woordenschat. Nog langer lezen zorgt voor nog meer woorden. De didactiek van Verhallen blijft belangrijk om de woordenschat te ontwikkelen, maar veel lezen is dat dus ook.

De publicatie is te vinden op www.kunstvanlezen.nl

Over de CED-Groep:

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. De CED-groep heeft een eigen onderzoeks- en ontwikkelafdeling.

Advertenties

Begin elke spellingles met een 5-woordendictee

Deze bijdrage is geschreven door Cees Hereijgens. Cees is onderwijsadviseur bij de CED-Groep en specialist op het gebied van taal- en leesontwikkeling.

Voor zwakke spellers is het (extra) moeilijk om woordbeelden en spellingregels lang te onthouden. Toch gaan alle spellingmethodes in een razend tempo verder met een volgend ‘blok’ met meestal nieuwe spellingcategorieën. Zij zorgen voor te weinig herhaling.

U kunt wel voor deze herhaling zorgen. Een manier is het 5-woordendictee: begin elke spellingles met het dicteren van 5 woorden. Kies ze zelf; dat kunnen woorden zijn die al lange tijd geleden aan bod zijn geweest of die kortgeleden behandeld zijn. Laat de woorden direct na dit korte dictee zien; de leerlingen krijgen zo het juiste woordbeeld (weer) te zien. En u kunt met ze bespreken hoe ze hadden kunnen weten waarom het woord zo geschreven moest worden. Zo herhaalt u meteen spellingregels en strategieën.

Over de CED-Groep:

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. De CED-groep heeft een eigen onderzoeks- en ontwikkelafdeling.