Tag Archives: taal

Veel lezen, veel woorden

Deze bijdrage is geschreven door Cees Hereijgens. Cees is onderwijsadviseur bij de CED-Groep en specialist op het gebied van taal- en leesontwikkeling.

Meer lezen, beter in taal, effecten van lezen op taalontwikkeling’ is een publicatie die kortgeleden is uitgegeven door Kunst van Lezen. Het interessantste deel gaat over de invloed van lezen op de woordenschat. Onderzoeken door de Amerikaan Krashen laten zien dat veel lezen een positieve invloed heeft op begrijpend lezen, spelling, stellen, grammatica en woordenschat.

In het artikel staat dan ook dat ‘een redelijke schatting is dat kinderen die behoorlijk lezen 1000 nieuwe woorden kunnen leren als zij 1 miljoen woorden per jaar lezen’. En die 1 miljoen woorden haal je al als je maar een kwartier per dag leest.

Elke dag zo’n korte tijd lezen zorgt dus al voor zo’n geweldige groei in woordenschat. Nog langer lezen zorgt voor nog meer woorden. De didactiek van Verhallen blijft belangrijk om de woordenschat te ontwikkelen, maar veel lezen is dat dus ook.

De publicatie is te vinden op www.kunstvanlezen.nl

Over de CED-Groep:

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. De CED-groep heeft een eigen onderzoeks- en ontwikkelafdeling.

Advertenties

CED-Groep op de NOT 2011

Van 25 januari t/m 29 januari wordt in Utrecht de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) gehouden. De NOT is de grootste vakbeurs voor professionals in het PO, VO en MBO. Ook de CED-Groep is dit jaar prominent aanwezig met haar belangrijkste producten en diensten.

M.b.t. basisvaardigheden staan we met Nieuwsbegrip, een interactieve methode begrijpend lezen gekoppeld aan het nieuws van de dag. Een voorlichting m.b.t. dit product is zeker de moeite waard. Maar ook op het gebied van technisch lezen en rekenen heeft de CED-Groep u veel te melden. Vraag bijvoorbeeld eens naar het het online platform m.b.t. dyslexie Robuustlezen. Deze dienst stelt u in staat om online een analyse te maken van de dyslexieproblemen van uw leerlingen en daarbij ontvang u zelf ook nog eens handelingsadviezen.

Wij hopen u te mogen ontvangen in hal 7, stand C026

Over de CED-Groep:

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. De CED-groep heeft een eigen onderzoeks- en ontwikkelafdeling.

Steunpunt doorlopende leerlijnen taal en rekenen

Met het invoeren van de referentieniveaus en het thema opbrengstgericht werken, neemt ook aandacht voor doorgaande leerlijnen toe.  Het steunpunt doorlopende leerlijnen taal en rekenen is in het leven geroepen om scholen hierbij te ondersteunen. Zelf verwoorden ze hun opdracht als volgt:

‘ In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan.’

Het steunpunt organiseert met enige regelmaat landelijke bijeenkomsten om scholen te informeren over de referentieniveaus en de leerlijnen. De gehele maand worden bijeenkomsten georganiseerd. Ook houdt de website u op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen.

Over de CED-Groep:

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. De CED-groep heeft een eigen onderzoeks- en ontwikkelafdeling.

Alle scholen in beweging

Verbeteren van het onderwijs

Veel scholen zijn bezig met het verbeteren van hun taal- of rekenonderwijs. Scholen doen bijvoorbeeld mee aan verbetertrajecten of participeren in projecten. De PO-Raad wil de opgedane kennis en de do’s en dont’s verspreiden, zodat andere scholen hiervan kunnen leren en ook in beweging komen. Namens de PO-Raad wordt daarom door Kennisnet, de landelijke pedagogische centra en EDventure het project Alle Scholen in Beweging uitgevoerd. Dit project heeft als doel de opbrengsten van de pilots en verbetertrajecten over de basisscholen te verspreiden.

Lees verder

Vertelplaten voor taalontwikkeling

Dit artikel is geplaatst door Menno van Hasselt en is afkomstig van de site van Klasse

In Houthalen – Helchteren krijgen ouders drie keer per jaar een vertelplaat. Dat is een kleurrijke tekening die ze samen met hun peuter, gezellig op de sofa, bekijken en ontdekken.“Met vertelplaten stimuleer je taalontwikkeling van jongs af aan”, vertelt LOP – voorzitter Hassan Amaghlaou.

Taalontwikkeling start op jonge leeftijd

Sommige ouders praten niet tegen hun jonge kind. In hun cultuur is het niet de gewoonte. Of ze zien er het nut niet van in. ‘Mijn kind verstaat toch niet wat ik zeg’ redeneren ze.

“Dat is een misverstand,” stelt voorzitter Amaghlaou.. “Taalgevoel kweek je al op heel jonge leeftijd. Peuters, zelfs baby’s, genieten van contact via taal. Ze leren luisteren, herkennen rustgevende of opbeurende tonen en bootsen de klanken na. Wanneer ouders veel praten zal het kind sneller taal begrijpen en minder schroom hebben om het zelf te proberen.”

klik hier voor de rest van het artikel of voor de vertelplaten.

Over de CED-Groep:

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. De CED-groep heeft een eigen onderzoeks- en ontwikkelafdeling.

Begin elke spellingles met een 5-woordendictee

Deze bijdrage is geschreven door Cees Hereijgens. Cees is onderwijsadviseur bij de CED-Groep en specialist op het gebied van taal- en leesontwikkeling.

Voor zwakke spellers is het (extra) moeilijk om woordbeelden en spellingregels lang te onthouden. Toch gaan alle spellingmethodes in een razend tempo verder met een volgend ‘blok’ met meestal nieuwe spellingcategorieën. Zij zorgen voor te weinig herhaling.

U kunt wel voor deze herhaling zorgen. Een manier is het 5-woordendictee: begin elke spellingles met het dicteren van 5 woorden. Kies ze zelf; dat kunnen woorden zijn die al lange tijd geleden aan bod zijn geweest of die kortgeleden behandeld zijn. Laat de woorden direct na dit korte dictee zien; de leerlingen krijgen zo het juiste woordbeeld (weer) te zien. En u kunt met ze bespreken hoe ze hadden kunnen weten waarom het woord zo geschreven moest worden. Zo herhaalt u meteen spellingregels en strategieën.

Over de CED-Groep:

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. De CED-groep heeft een eigen onderzoeks- en ontwikkelafdeling.

 

Keurt de inspectie de oude AVI af?

Deze bijdrage is geschreven door Cees Hereijgens. Cees is onderwijsadviseur bij de CED-Groep en specialist op het gebied van taal- en leesontwikkeling.

In Nederland gaat het gerucht dat de inspectie het gebruik van de oude AVI-kaarten afkeurt. Is dat zo?

Opbrengsten

De inspectie wil graag de opbrengsten van uw onderwijs beoordelen. Ze kijken dan met name naar de gemiddelde vaardigheidsscore. Met de oude AVI-kaarten is dit niet mogelijk. Mocht uw school dus alleen de oude AVI-toets gebruiken, dan zal de inspectie in haar rapport schrijven dat zij de opbrengst van uw leesonderwijs niet kan bepalen. Maar gebruikt u de DMT, dan berekent de inspectie met deze gegevens de gemiddelde vaardigheidsscore. U kunt daarnaast de oude AVI blijven gebruiken om bijvoorbeeld uw leerlingen op het juiste niveau van Leesweg of (de oude versie van) Estafette in te delen.

In 2011?

De inspectie heeft al wel aangegeven dat zij met ingang van het schooljaar 2011-2012 de gegevens van oude CITO-LOVS-toetsen van 2002 en eerder niet meer zal gebruiken. Dit betekent dus dat u vanaf dat moment de oude DMT(normen) niet meer mag gebruiken. U kunt dan natuurlijk wel gebruik maken van:

  • de nieuwe DMT-afnamemomenten (januari en juni) met de bijpassende normen;
  • de toets ‘Leestempo’;
  • de nieuwe AVI-toetsen.

U mag natuurlijk ook een combinatie van bovenstaande toetsen gebruiken. En u kunt natuurlijk de oude AVI blijven afnemen als u met Leesweg of met de oude Estafette werkt.

Meer lezen?

Op de website van de onderwijsinspectie staat de volledige uitleg. Het document heet: ‘Analyse en waarderingen van opbrengsten-primair onderwijs’.

Vragen?

Mail met c.hereijgens@cedgroep.nl

Over de CED-Groep:

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. De CED-groep heeft een eigen onderzoeks- en ontwikkelafdeling.

Is goed zo wel goed genoeg?

Deze bijdrage is geschreven door Cees Hereijgens. Cees is onderwijsadviseur bij de CED-Groep en specialist op het gebied van taal- en leesontwikkeling

Leerkrachten willen hun leerlingen graag positief bevestigen. Ze weten dat hun kinderen hun best doen, dat ze een goede prestatie leveren en dat bevestigen van dit gedrag er voor zorgt dat de leerlingen dit gedrag weer zullen laten zien. Je hoort in een klas dan ook vaak: ‘Goed zo’. Maar is dit wel zo goed?

Wat vindt de leerkracht goed? Welk gedrag wordt er bedoeld? Dat het kind op school is gekomen? Dat het goed op zijn stoel zit? Dat het boek op de juiste pagina opengeslagen is? Dat het haar goed zit? Nee, natuurlijk niet; de leerkracht bedoelt andere dingen. Maar snapt de leerling altijd wat de leerkracht bedoelt?

Bij technisch lezen is het de bedoeling dat kinderen vlot en goed lezen. Geef dus feedback op deze aspecten: benoem dat het goed én vlot was. Of één van deze twee.
En ga een stapje verder: geef het kind af en toe ook feedback over de vorderingen. Een kind dat eerst nog veel woorden moest spellen maar nu woorden in één keer kan lezen verdient natuurlijk een pluim en moet ook horen dat hij enorm vooruitgegaan is.

En wie heeft deze prestatie geleverd: vooral het kind natuurlijk. De prestatie moet dus vooral toegeschreven worden aan de inzet van de leerling: ‘jij kan al zo goed én vlot, omdat je zo hard geoefend hebt. Je gaat flink vooruit’.

Over de CED-Groep:

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. De CED-groep heeft een eigen onderzoeks- en ontwikkelafdeling.