Tag Archives: vooruit

Is goed zo wel goed genoeg?

Deze bijdrage is geschreven door Cees Hereijgens. Cees is onderwijsadviseur bij de CED-Groep en specialist op het gebied van taal- en leesontwikkeling

Leerkrachten willen hun leerlingen graag positief bevestigen. Ze weten dat hun kinderen hun best doen, dat ze een goede prestatie leveren en dat bevestigen van dit gedrag er voor zorgt dat de leerlingen dit gedrag weer zullen laten zien. Je hoort in een klas dan ook vaak: ‘Goed zo’. Maar is dit wel zo goed?

Wat vindt de leerkracht goed? Welk gedrag wordt er bedoeld? Dat het kind op school is gekomen? Dat het goed op zijn stoel zit? Dat het boek op de juiste pagina opengeslagen is? Dat het haar goed zit? Nee, natuurlijk niet; de leerkracht bedoelt andere dingen. Maar snapt de leerling altijd wat de leerkracht bedoelt?

Bij technisch lezen is het de bedoeling dat kinderen vlot en goed lezen. Geef dus feedback op deze aspecten: benoem dat het goed én vlot was. Of één van deze twee.
En ga een stapje verder: geef het kind af en toe ook feedback over de vorderingen. Een kind dat eerst nog veel woorden moest spellen maar nu woorden in één keer kan lezen verdient natuurlijk een pluim en moet ook horen dat hij enorm vooruitgegaan is.

En wie heeft deze prestatie geleverd: vooral het kind natuurlijk. De prestatie moet dus vooral toegeschreven worden aan de inzet van de leerling: ‘jij kan al zo goed én vlot, omdat je zo hard geoefend hebt. Je gaat flink vooruit’.

Over de CED-Groep:

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. De CED-groep heeft een eigen onderzoeks- en ontwikkelafdeling.

Advertenties