Tag Archives: zwakke leerling

Begin elke spellingles met een 5-woordendictee

Deze bijdrage is geschreven door Cees Hereijgens. Cees is onderwijsadviseur bij de CED-Groep en specialist op het gebied van taal- en leesontwikkeling.

Voor zwakke spellers is het (extra) moeilijk om woordbeelden en spellingregels lang te onthouden. Toch gaan alle spellingmethodes in een razend tempo verder met een volgend ‘blok’ met meestal nieuwe spellingcategorieën. Zij zorgen voor te weinig herhaling.

U kunt wel voor deze herhaling zorgen. Een manier is het 5-woordendictee: begin elke spellingles met het dicteren van 5 woorden. Kies ze zelf; dat kunnen woorden zijn die al lange tijd geleden aan bod zijn geweest of die kortgeleden behandeld zijn. Laat de woorden direct na dit korte dictee zien; de leerlingen krijgen zo het juiste woordbeeld (weer) te zien. En u kunt met ze bespreken hoe ze hadden kunnen weten waarom het woord zo geschreven moest worden. Zo herhaalt u meteen spellingregels en strategieën.

Over de CED-Groep:

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. De CED-groep heeft een eigen onderzoeks- en ontwikkelafdeling.

 

Advertenties